top of page
IMG-SEIKO550Ribbon_WEB.jpg

CRT-04(D)

Double Colours Ribbon

  • Sharp Printing Colour

  • High-Density Lettering

High Quality Double Colours Printing Ribbon

Suitable for:

AMANO: BX-6200 / EX-3000N / EX-3100N / EX-3200N / EX-3500N / EX-4000N / EX-5100N / EX-5200 / EX-6000N / EX-6100N / EX-6200N / EX-6400 / EX-9000 / EX-9100 / EX-9200 / NS-5000 / NS-5100 / PIX-10 / PIX-21 / PIX-200 / PIX-3000

LUCKS: LD-5000 / LD-5000A

NEEDTEK: TS-220 / UT-5000 / UT-5300 / UT-5600 / UT-6000 / UT-6300 / UT-6600 / UT-7000 / UT-7300 / UT-7600

NIDEKA: MD-10 / MD-20 / MD-30 / MD-40 / MK-7 / MK-40 / MK-80 / ND-6000N / ND-6000NA / ND-6000NS / ND-7000 / NU-81 / YSK-1280

TIME POWER: T-8

TIMMY: T-6 / T-6B / T-6S / T-6SB / T-7B / T-7S / YSK-2280

VARIOUS: 610 / 710 / 730 / 740 / 886B

VERTEX: TR-200C / TR-512B / TR-512L / TR-895B

Good Time: G-268


相關產品

相關資料

產品目錄

bottom of page