top of page

巡邏棒/巡邏鐘

巡邏棒是電子巡邏系統的一部分。

 

​使用巡邏棒時,巡邏人員只需按既定巡邏路線進行巡邏。以巡邏棒與指定地點上的巡邏點接觸即完成一次巡邏。所有巡邏記錄會即時儲存於巡邏棒中,無法以人手修改。

G-III, 巡邏棒

G-III

Patrol Probe

G-VII, 巡邏棒

G-VII

Patrol Probe

G-III Plus, 巡邏棒

G-III Plus

Patrol Probe

G-V, 巡邏棒

G-V

Patrol Probe

bottom of page